DE 10 EIGENSCHAPPEN WAAROVER GOEDE MANAGERS BESCHIKKEN. HEB JIJ HET IN JE?

DE 10 EIGENSCHAPPEN WAAROVER GOEDE MANAGERS BESCHIKKEN. HEB JIJ HET IN JE?

Veranderingen van taken en werkzaamheden zijn niet alleen voorbehouden aan de medewerkers op de werkvloer. Ook managers zijn continu aan verandering onderhevig. Veranderingen in de manier waarop ze leiding geven en veranderingen in de manier waarop ze (authentiek) leiderschap behouden. Wat nu volgt zijn de tien eigenschappen waarover managers moeten beschikken.

1. Je bent een leider

Je hebt managers en je hebt leiders. Het zijn van manager word je van hogerhand en dus extern opgelegd. Leiders daarentegen zijn visionairen. Om een goede manager te zijn moet je een leider worden. Je verdient respect op grond van wat en hoe je het doet. Het afdwingen van respect op grond van de functie zal een leider nooit doen.

2. Je begeeft je altijd in de vuurlinie

Als manager ben je geen volger. Het is je taak om ieder obstakel te slechten voor je medewerkers. Je verschuilt je niet achter ‘moeilijk’ en ‘lastig’. Je staat er, anticipeert op wat mogelijk kan komen en lost problemen bij de wortel op.

3. Je hebt kennis van de materie

Een hardnekkige denkfout die veel wordt gemaakt. Managers hoeven geen weet van de inhoud te hebben. Het gaat immers om het proces, de vorm. Maar om de obstakels van 2. te elimineren moet je in staat zijn ze voortijdig te herkennen. Dat vergt kennis. Kennis van de materie maar ook kennis van de technologie.

4. Je bent het voorbeeld

Een open deur. Ik geef het toe. Als manager ben jij het rolmodel van de medewerker. Je hebt een voorbeeldfunctie qua gedrag, je staat positief tegenover verandering, je bent recht door zee, praat niet achter andermans rug om en omarmt nieuwe concepten en strategieën.

5. Je durft je kwetsbaar op te stellen

Een goede manager durft om hulp te vragen. Fouten en vergissingen geef je meteen toe en je hebt geen enkele moeite om te zeggen dat je iets niet weet. Door je kwetsbaar op te stellen werk je positieve verandering in de hand. Medewerkers voelen zich gewaardeerd door de toegevoegde waarde die ze inbrengen als ze jou met hun kennis voeden. Ze adviseren, luisteren en zijn zich bewust dat het doel alleen maar gezamenlijk kan worden behaald. De manager is niet alwetend.

6. Je gelooft in delen en collectieve kennis

In het verlengde van 5. Een goede manager kent zijn zwaktes en lacunes. Hij/ zij is zich bewust dat doelen uitsluitend als collectief worden behaald. Succes wordt breed (uit)gedragen. Een goede manager weet dat het veel efficiënter is om te vertrouwen op collectieve team-kennis in plaats van directief een richting op te wijzen die de rest moet volgen. Kennis delen is dan ook het mantra voor de goede manager.

7. Je pookt het vuur op

Nog zo’n misverstand over managers. Ze blussen brandjes en voorkomen daarmee dat ze uitslaan. Fout! Managers moeten juist de aanstichters zijn van het vuur. Dat wil zeggen: proefbllonetjes oplaten, ideeën neerleggen, plannen pitchen, uitdagingen aangaan en durven experimenteren. Trial and error! Het kan en mag.

8. Je durft te complimenteren en te confronteren

Goede managers wachten niet tot de periodieke functionerings-/ beoordelingsgesprekken om te zeggen wat ze van de medewerker, professioneel gezien, vinden. Op het moment zelf neem je de medewerker apart om hem of haar te confronteren. Je laat het gebeurde niet weken dooretteren met de kans dat iets onherstelbaar wordt beschadigd. Het complimenteren van de medewerker – wat nog altijd veel te weinig wordt gedaan – mag uiteraard en plein public.

9. Je hebt begrip voor privacy

De baas z’n tijd is de baas z’n tijd. Tuurlijk. Maar als goede manager weet je dat er wel eens een persoonlijke mail wordt verzonden, een Facebook post wordt geplaats en een telefoontje wordt gepleegd tijdens kantooruren. En geloof me, dat geeft niets. Leg het namelijk aan banden en medewerkers zijn niet langer geneigd om ook nog maar iets buiten de reguliere kantoortijd te doen. Het vertrouwen dat je hebt, vertaalt zich in commitment naar de zaak. Medewerkers willen overwerken en voelen zich bereid om ook eens in het weekend een project af te ronden. Heb begrip voor de privacy en je hebt medewerkers waarop je kunt bouwen.

10. Je bent authentiek

Je kunt veel uit managementboeken leren over effectief leiderschap. Ook cursussen en trainingen zijn ontzettend goede tools om een (daad)krachtiger manager te worden. Maar ben je er van bewust dat de basis van je leiderschap ligt in de mate waarop je écht en niet aangeleerd gedrag vertoont. Wees wie je bent. Wees natuurlijk en werk bovenstaande eigenschappen uit zodat ook jij een goede manager zult worden.

Jannes