HOE ONDERSCHEIDEN TOPTEAMS ZICH VAN GEWONE TEAMS?

16

jun.

In onze praktijk valt het op dat mensen wel horen maar slecht naar elkaar luisteren. Laat staan vragen stellen vanuit een oprechte belangstelling naar de opvattingen van een ander. Het lijkt erop dat status en wie je bent vooral afhankelijk is van wat en vooral hoeveel je te melden hebt. Lees verder...

Lees verder