ZO GAAN WE HET DOEN! DAADKRACHTIG BESLISSEN!

ZO GAAN WE HET DOEN! DAADKRACHTIG BESLISSEN!

Beslissen is slechts een kwestie van het maken van een keuze tussen twee of meer opties. Klinkt simpel maar wát kunnen we het er moeilijk mee hebben. Met name wanneer de juiste oplossing niet tot de gegeven keuzemogelijkheden behoort. Iets wat in de praktijk wel erg vaak blijkt voor te komen.

Je blijft onderzoeken, analyseren, wikken en wegen maar komt maar niet tot een beslissing. Sterker nog, je stelt haar uit, hopend dat de extra bedenktijd uiteindelijk tot een goed oordeel zal leiden. Om dat meteen maar de kop in te drukken. Accepteer dat je als manager zelden over alle informatie beschikt.

Stel daarom niet uit. Uitstellen heeft onwetendheid en frustratie van het team tot gevolg. Laat je informeren en beslis op grond van ratio en emotie. Beslis met daadkracht en overtuiging. Een onzeker oordeel roept vragen en onbegrip op waarna de beslissing niet breed door het team wordt gedragen.

Zorg dat bij het beslissen het traject er naar toe wordt vastgelegd. Zo kun je achteraf reproduceren waarom je tot die bewuste keuze gekomen bent. Achterom kijkend kan een gemaakte beslissing niet worden teruggedraaid maar het kan een toekomstige keuze wel vergemakkelijken.

Deel een complex probleem op in een aantal milestones. Het overzicht/ inzicht dat nu ontstaat zal je helpen het probleem stapsgewijs aan te pakken. Door de milestones één voor één af te werken, wordt het maken van de uiteindelijke beslissing eenvoudiger en zal deze tevens gestoeld zijn op grondige informatie.

Sta je aan de vooravond van een belangrijke beslissing? Gebruik de volgende 7 stappen:

1. Definieer het probleem. Deel het op in alle mogelijke oplossingen
2. Verzamel zoveel mogelijk informatie
3. Weeg de risico’s van iedere oplossing af
4. Maak een beoordeling wat écht belangrijk is
5. Wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen van iedere uitkomst
6. Beschrijf het traject wat je doorlopen hebt
7. Beslis

Volgende week een blog over de importantie van Me- branding.

Jannes