WORD EEN KRACHTIG LEIDER. 5 VAARDIGHEDEN

WORD EEN KRACHTIG LEIDER. 5 VAARDIGHEDEN

Om meteen met de deur in huis te vallen; een krachtig leider word je niet zomaar. De vijf vaardigheden waarover je als leider moet beschikken, zullen je niet aan komen waaien. Het vergt hard werken en doorzettingsvermogen om de persoon te worden die in elke situatie het hoofd koel houdt, de lijnen uitzet en pro-actief handelt.

De 5 vaardigheden waarover een krachtige leider beschikt en die ik aan zal stippen zijn: zelfreflectie, pro-actief handelen, doelgerichtheid, passie en durf.

1. Oefen op zelfreflectie

Eén van de belangrijkste eigenschappen tot krachtig leiderschap is het kunnen reflecteren op gemaakte beslissingen en daar vervolgens lering uittrekken. Beschouw de uitkomst, of deze nu goed of slecht heeft uitgepakt (NB. een slechte beslissing is altijd beter dan geen beslissing), als een les.

Train jezelf en pas het geleerde toe in komende situaties. Verkeerde inschattingen, fouten en tegenslagen uit het verleden keer je nu in je voordeel om. Gebruik het geleerde als voorbeeld naar de staf en je team. Toegeven van verkeerde keuzes en zeggen wat je er van geleerd hebt, maakt je ijzersterk.

2. Wees pro-actief niet re-actief

Krachtige leiders zijn op alle mogelijke scenario’s voorbereid. Ze weten wat ze moeten doen als iets niet gaat zoals het moet gaan. Daar waar plan A. niet volstaat wordt probleemloos overgeschakeld naar plan B. Een goede voorbereiding is essentieel omdat je daardoor nooit in de situatie komt dat je niet van waarde bent.

Dit is wat men pro-actief noemt. Ben je daarentegen re-actief dan bestaat de kans dat je vanuit je emotie handelt en niet – zoals het zou moeten – vanuit een gecombineerde ratio/ emotie.

Denk niet altijd in primaire termen van ‘winst voor de organisatie’ maar laat ook het teambelang en de algehele organisatiemoraal meewegen in de beslissingen die je maakt.

3. Wees doelgericht

Weten wat je doelen zijn, is een absolute noodzaak voor de krachtige leider. Ken je ze niet (of half) en beschik je niet over een duidelijke visie dan zul je een zwalkende koers varen. Je doet maar wat; je handelen wordt inconsistent. Het gevolg: mensen gaan aan je twijfelen en twijfel zaait onrust. Weet dus waar je naar toe gaat, zet de lijnen uit, voorzie mogelijke obstakels en heb daarop het antwoord.

Krachtige leiders houden zicht op de horizon. Zijn onvermoeibaar om de doelen steeds maar weer naar de medewerkers te herhalen. Kijk naar het grote geheel. We maken fouten, laten steken vallen maar we naderen langzaam maar zeker het doel dat we willen bereiken.

4. Heb passie als drijfveer

‘Passie’. Ik vind het een vreselijk mode-woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Ik probeer het altijd te ontwijken. Soms kan ik er, zoals nu, niet aan ontkomen.

Zonder passie als drijfveer zul je nooit tot het gewenste succes komen. Een aantal tegenslagen zul je nog het hoofd kunnen bieden maar bij de zoveelste rampspoed geef je op en gooi je de handdoek in de ring. Maar niet als passie je drijfveer is. Dan beschouw je tegenslag als onderdeel van het spel. Sterker nog, zonder tegenslag te hebben overwonnen zou de smaak van succes maar zoutloos zijn.

Een gepassioneerd leider is een krachtig leider. Hij of zij oreert en gloreert al bij het succes dat nog moet komen. Van hem/ haar kun je als medewerker heel veel hebben omdat de taken vanuit een gerichte passie worden gegeven!

5. Durf verder te gaan dan anderen

Falen is geen optie en al helemaal niet voor de krachtige leider. Al stort alles in en gaat het allemaal fout; je krabbelt op, slaat het stof van je kleren, beziet het nieuwe speelveld, herhaalt je doel en gaat verder.

De krachtige leider verspilt geen tijd aan wijzen naar anderen of aan het verzinnen van excuses. Hard werken, inspireren en motiveren, dat is wat hij doet.

Leiderschapstraining in Portugal

In april 2015 geven Schuiling Consult en partners een leiderschapstraining in Portugal. In deze training van vier of meer dagen word jij de krachtige leider zoals hierboven beschreven. Meer informatie over de trainingsinhoud, de periode kun je via het contactformulier opvragen.

Jannes