Waar stervende mensen spijt van hebben!

Waar stervende mensen spijt van hebben!

Waar stervende mensen spijt van hebben! Als je volop in het leven staat zijn deze titel en het onderwerp mogelijk confronterend.Misschien is het een onderwerp waarover je nog nooit hebt nagedacht of waarover je eigenlijk liever niet wilt nadenken………of toch wel!?!?! Het zijn geen ingewikkelde dingen maar wel verassend.

De Australische verpleegkundige Bronnie Ware verzorgde mensen in hun laatste twaalf weken van hun leven. Zij schreef hierover een boek en stelde een top vijf samen van dingen waarvan mensen spijt hadden op hun sterfbed en/of van dingen die ze anders zouden hebben gedaan.  

Hier de top vijf van dingen waarvan stervende mensen spijt hebben of anders hadden willen doen, volgens Ware:

Als ik het over mocht doen dan had ik het leven geleid die ik wilde en niet het leven die anderen van mij verwachten.

Wanneer mensen zich realiseren dat hun leven bijna voorbij is, is het kennelijk eenvoudig om helder terug te kijken op je leven. Mensen realiseren zich eenvoudig hoeveel onvervulde dromen er nog zijn. De meeste mensen waren nog niet in staat geweest om maar de helft van hun dromen te realiseren en gingen sterven met het idee dat dit kwam door de keuzes die ze niet, of wél gemaakt hadden. Gezondheid reikt een ongelooflijke vrijheid aan, die weinigen zich realiseren, totdat mensen tot de ontdekking komen dat ze deze vrijheid kwijt zijn.

Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had.

Deze wens kwam uit de mond van alle mensen die ze had verzorgd. Ze misten de onbevangen jeugd en de kameraadschap van hun ouders. Dit gold ook voor vrouwen. Deze vrouwen behoorde echter tot de generatie die geen kostwinner zijn geweest. De conclusie zou kunnen zijn dat dit dus zeker ook voor de huidige generatie vrouwen zou kunnen gelden. Maar álle mannen die zij heeft verzorgd hadden diep en diep spijt van het besteden van zoveel tijd aan het lopen in de tredmolen van het kostwinnerschap.

Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens te uiten.

Veel mensen bleken gevoelens te hebben onderdrukt, teneinde de lieve vrede met anderen te bewaren. Het resultaat daarvan was dat ze een middelmatig bestaan hadden geleefd, en nooit in staat waren geweest om zichzelf  te worden.. Veel van de mensen bleken ziektes te hebben ontwikkeld, als gevolg van de bitterheid en wrok die ze daardoor bij zich droegen

Ik wou dat ik in contact was gebleven met mijn vrienden.

Vaak waren ze niet in staat om zich de volledige waarde van oude vriendschappen te realiseren, totdat ze in de laatste weken van hun leven waren beland. Het bleek dan vaak niet meer mogelijk om hun oude vrienden op te sporen. Veel van deze mensen hadden zich zo in hun levens vast gebeten, dat zij deze ‘gouden vriendschappen’ hadden laten wegglippen door de jaren heen. Er waren diepe spijtgevoelens over het niet op de juiste manier waarderen van de vriendschappen; het niet besteden van genoeg tijd en inspanningen eraan. Iedereen mist zijn vriendschappen als hij stervende is.

Ik wou dat ik mijzelf had toegestaan om gelukkig te zijn.

Velen van deze stervenden realiseerden zich niet, dat het bereiken van geluk, een keuze is. Ze waren verzand in oude patronen en gewoontes. Het zogenoemde ‘comfort’ van de familieband, had hun emoties overgenomen, evenals hun fysieke levens. De angst voor verandering had hen anderen ervan weten te overtuigen, evenals zichzelf.., dat ze tevreden waren, terwijl ze diep van binnen, voluit wilden lachen en idiotie in hun leven hadden willen hebben.

Het leven is een keuze, heeft Bronnie Ware door al deze lessen geleerd: Kies bewust, kies verstandig, kies eerlijk. Kies geluk!

Geef je daarom op voor LifeDesign Portugal ga naar  goo.gl/ikcgLr  en meld je direct aan!