SUCCESVOL VERANDEREN! TIP 4. LUISTER NAAR JE TEAM

SUCCESVOL VERANDEREN! TIP 4. LUISTER NAAR JE TEAM

Als manager is het niet altijd even verstandig om ‘We gaan meer met minder doen!’ enthousiast en vol ferve uit te roepen. De kans dat het team daar iets minder enthousiast op reageert, is namelijk aanwezig.

Hetzelfde geldt voor de aankondiging van alweer een nieuwe (de)centralisatie. Het team reageert dan bijna altijd met een:‘Ik laat het rustig over me heen komen’ of ‘Laten we niet het wiel opnieuw gaan uitvinden’. Managers beschouwen dit ten onrechte als weerstand tegen de ingezette verandering. Ten onrechte omdat medewerkers vaak wel een punt hebben. Veel van de veranderingen zijn niet goed afgemaakt of de mooie plannen van toen zijn niet waargemaakt. Toon als management daarom begrip voor de sceptici. Luister naar hen. Wat ging er de vorige keer mis? Wat kan er volgens hen beter? Probeer waar mogelijk het team bij de besluitvorming te betrekken of geef ze – in de gevallen dat écht betrekken niet mogelijk is omdat de uitvoering van hogerhand is opgelegd – in ieder geval het idee dat ze serieus worden genomen. Vergeet overigens niet te vertelllen wat er de vorige keer wel goed ging en welke aspecten positief veranderd zijn ten opzichte van de oude situatie.

Jannes Schuiling