SUCCESVOL VERANDEREN! TIP 1. WEES SPECIFIEK

SUCCESVOL VERANDEREN! TIP 1. WEES SPECIFIEK

Negen van de tien organisatorische veranderingen op de agenda betreffen: ‘Het nieuwe werken’, klant- en servicegerichtheid, (de)centralisatie of het samenvoegen van bedrijfsonderdelen. Dit alles onder de noemer van ‘De klant centraal’, ‘Kompas 2014-2020’ of ‘Organisatie 2.0’. Eigenlijk iedereen stemt wel vóór deze nobele plannen. Teammanagers zijn positief en teams zijn het vaak op hoofdlijnen wel met de ingezette verandering eens.

Dodelijk in deze fase is als er vervolgens maandenlang oeverloos wordt gesproken zonder dat er concrete vervolgstappen worden gemaakt. Benader om die reden de verandering als een project. Het is namelijk bewezen dat teams gemakkelijker meewerken als het plan aantrekkelijk en concreet is (in tegenstelling tot het algemene gebruik van een abstracte visie). Maak het plan daarom SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Jannes Schuiling