Schuiling Consult bekent kleur

Schuiling Consult bekent kleur

Potelen. Kennen we het nog? Twee klasgenoten lopen voetje voor voetje naar elkaar. De eerste die de tenen van de ander raakt, mag beginnen met het formeren van een team. Zo deden we het als kind maar hoe komen we als volwassen manager tot de sterkste formatie?

In acht van de tien gevallen krijgt de sollicitant de aanstelling op grond van zijn of haar CV. Is dat goed? Mwaw. Kan het beter? Zeker wel. Want de sollicitant mag dan wel competent zijn voor de functie, waar compleet aan voorbij wordt gegaan is in hoeverre diegene in het bestaande team past. Schuiling Consult vertelt managers om al ver voor de start van de aannameprocedure inzicht te krijgen in het bestaande team. Alleen dan wordt het beste team ook het sterkste team.

Profilering volgens de drijfverenanalyse van de Amerikaanse docent psychologie dr. Clare W. Graves is het instrument van Profile Dynamics waarmee we dat inzicht verkrijgen. Aan de hand van een vragenset en de antwoorden die ieder teamlid den afzonderlijk geven, weet de manager de afzonderlijke drijfveren van ieder teamlid. Wat beweegt hen? Waarom doen ze zoals ze doen? Als de manager dat weet dan weet hij/ zij ook waardoor het teamlid gemotiveerd wordt, hoe diegene meer voldoening in het werk krijgt en langs welke weg de sfeer verbeterd kan worden.

Schuiling Consult heeft de drijverenanalyse tot in de finesse uitgewerkt. Hoe functioneren mensen? Met wie willen ze wel en met wie willen ze niet samenwerken. Hoe communiceren ze? Waarvan krijgen ze energie en wat kost energie in hun werk? Gaan ze makkelijk om met verandering of leidt dit tot weerstand?

Waar we vroeger potelden en het team op populariteit van de klasgenootjes formeerden daar kunnen we beter kiezen op basis van de zeven, intuïtieve herkenbare waardenstelsels van Graves. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedragingen worden aangegeven met zeven verschillende kleuren, te weten: geel (vrijheid, creativiteit, vernieuwing), oranje (competitie, winnen, doelgericht), rood (daadkracht, macht, snelheid), turquoise (hollistisch, relativerend), groen (harmonie, sociaal), blauw (orde, structuur, betrouwbaar) en paars (veiligheid en geborgenheid).

Volgende week gaan we in op deze afzonderlijke kleuren die de basis vormen van het sterkste team.

Schuiling Consult