SCHUILING CONSULT BEKENT KLEUR II

SCHUILING CONSULT BEKENT KLEUR II

In de blog van vorige week ‘Schuiling Consult bekent kleur’ beschreven we de Profile Dynamics drijfverenanalyse van de Amerikaanse docent psychologie, dr. Clare W. Graves. Managers die het instrument goed gebruiken, krijgen inzicht in de afzonderlijke drijfveren van medewerkers, teams en afdelingen. De zeven waardenstelsels worden uitgedrukt in zeven kleuren. De kleuren die uit de test rollen bepalen uiteindelijk iemands profiel. Hoe is die persoon? Hoe doet diegene zijn/ haar werk? Met wie willen ze wel en met wie willen ze liever niet samenwerken? Hoe communiceren ze met anderen en welke leiderschapsstijl hanteren/ ontwikkelen zij? 

Laten we de zeven waardenstelsels eens uitschrijven. Wat zegt een bepaalde kleur over de persoon?

GEEL
Geel streeft naar kennis en begrip van de complexe wereld. Volgens dit waardensysteem leidt kennis tot vrijheid. Iemand met een hoge gele score is ingesteld op kennis, weten en begrijpen. Geel wil vrijheid in denken en doen en kan pas handelen na het echt te hebben begrepen. Geel is gemotiveerd door leuke en complexe dingen, hij of zij denkt theoretisch en modelmatig en beoordeelt nieuwe ideeën/ theoriën streng. Iemand met erg veel geel in het profiel neigt er toe zaken in een breder kader te zien.

ORANJE
Oranje streeft naar resultaat en succes en is gericht op het verbeteren van de eigen positie/ situatie. Iemand met een hoge oranje score is competitief ingesteld en gaat graag de uitdaging aan. De persoon is gericht op het waarnemen van kansen en het behalen van succes. Hij/ zij is sterk gericht op doelen en middelen en vindt willen belangrijker dan kunnen. Iemand met veel oranje in het profiel wil graag serieus worden genomen.

ROOD
Rood streeft naar zelfbehoud en respect en dit wordt met felheid en snelheid gerealiseerd/ bewaakt. Een persoon met een hoge rode score is daadkrachtig, soms ongeduldig en kan erg snel en impulsief reageren. Hij/ zij wil met respect worden bejegend en heeft respect voor kracht. Rood stelt weinig vertrouwen in machthebbers en is trouw aan degenen die hij tot z’n vrienden rekent.

TURKOOIS
Turkoois streeft naar gemeenschappelijke oplossingen voor mondiale problemen. Iemand met een hoge turquoise score beschouwt de wereld met afstand en relativeert dagelijkse problemen en angsten. Voor turkoois is al het levende belangrijk. Ecologische- en ontwikkelingsvraagstukken zijn voor iedereen relevant en vragen om een holistische aanpak. Over het algemeen is iemand met een turkoois profiel niet geïnteresseerd in het materiële en niet bang voor onzekerheid en chaos.

GROEN
Groen streeft naar gelijkheid en harmonie. Alle mensen zijn in de kern gelijk. Groen is daarmee sociaal ingesteld, heeft een uitgesproken hekel aan arrogantie en gaat voor cohesie. Iemand met een hoge groene score heeft een goede antenne voor gevoelens van anderen en oog voor de zwakkere in de samenleving. Groen staat synoniem voor onderlinge warmte en betrokkenheid. ‘Gewoon’, is volgens groen ‘al gek genoeg’. Status en geld zijn geen zaken waar iemand met groen gevoelig voor is.

BLAUW
Blauw gaat voor orde en zekerheid. Hij/ zij functioneert uitstekend in systemen die dit verschaffen. Iemand met veel blauw in het profiel is loyaal aan sturende programma’s en gesteld op duidelijke afspraken. Blauw hecht aan regels en discipline, is betrouwbaar, maakt het werk echt af en let er op dat afspraken consequent worden nageleefd. Waardering is, net als rechtvaardigheid voor blauw belangrijk. Overtredingen (lees: niet volgens de regels iets hebben gedaan) dient te worden bestraft.

PAARS
Paars streeft naar rituele verbondenheid tussen mensen onderling en naar een verbinding met de cycli van het leven en de natuur. Iemand met veel paars in het profiel vindt de mensen in de eigen kring dusdanig belangrijk dat hij/ zij ze graag als familie ziet. Paars hecht aan regelmatig terugkerende momenten, heeft gevoel voor het cyclische in het leven en voor symbolen. Paars offert zich op voor de groep en zal zich niet snel als individu manifesteren.

DE KLEUREN SAMENGEVAT

- Geel staat voor vrijheid, creativiteit en vernieuwing;
- Oranje voor competitie, winnen en doelgerichtheid;
- Rood voor daadkracht, macht en snelheid;
- Turquoise staat voor hollistisch en relativerend;
- Groen voor harmonie en sociaal;
- Blauw betekent orde, structuur en betrouwbaarheid;
- Paars is veiligheid en geborgenheid.

HET OPTIMALE TEAM

De profielen die uit de Profile Dynamcis drijfverenanalyse naar boven komen, geven organisaties inzicht en Schuiling Consult de handvatten om het optimale team samen te kunnen stellen. Voor een ambtelijke afdeling ‘Ruimtelijke ordening’ bestaat het optimale team uit andere profielen dan een inkoopafdeling op de beursvloer. Op ‘Ruimtelijke ordening’ werken ambtenaren grondig en secuur volgens wet- en regelgeving. Veel blauwe profielen in het team is niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk.

Op de beursvloer is grondigheid niet een eerste vereiste. Hier vechten besliskracht en snelheid om voorrang. Een team met veel rood en oranje is essentieel. Op voorhand kunnen we globaal – en dus zonder rugnummers - een optimaal team samenstellen. Maar om in de praktijk tot het optimale team te komen, is een nauwgezette kennis van de ‘spelers’ een eerste voorwaarde. Waar acteren ze sterk en waar precies ligt de weerstand? Een tweede voorwaarde is kennis hebben van de organisatie. Wat is de missie en de visie? Wat is de branche? Is er concurrentie en zo ja waar bestaat deze uit?

Wij van Schuiling Consult hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in een verscheidenheid aan organisaties, binnen diverse team(lagen) en opererend vanuit verschillende branches. Organisaties wier medewerkers door Schuiling Consult zijn getest en waar teams op ‘succes’ zijn doorgelicht, werken efficiënter en effectiever. Meer weten over teamoptimalisatie en in het bijzonder wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met Schuiling Consult op.

Jannes