Proces, product of de klant?

Proces, product of de klant?

Het is een kwestie van beroepsdeformatie. Ik weet het, maar ik kan het niet laten. Altijd let ik op het gedrag van mensen. Als ik bij de kapper kom, de dokter, de opticien, het ziekenhuis, de school van mijn zoons, de supermarkt, de horeca, de bakker. Altijd let ik op hoe mensen omgaan met elkaar en met hun klanten. En of dit past bij de strategie van de organisatie. Gedragen mensen zich conform hetgeen u als manager/ondernemer mag verwachten. Ik kan u zeggen dat dit zelden het geval is. Uitzonderingen daargelaten.

Ben ik kritisch, jazeker. Zoals gezegd, heeft dit alles te maken met mijn vak. In mijn ogen kan het altijd beter. Vanmorgen nog hebben mijn gesprekspartner en ik een horecagelegenheid voortijdig verlaten. Een mevrouw in de bediening begon op te ruimen en schoon te maken. Dermate storend dat wij hebben afgerekend en zijn vertrokken. Het interne proces gaat in dit bedrijf kennelijk boven de klantfocus. Het heeft alles te maken met de strategie van de onderneming of juist de onduidelijkheid hierover. Het antwoord op de vraag: waarvoor willen we staan en waarvoor willen we gaan? Wat zijn onze waarden en wat is onze identiteit, hoe willen we met elkaar omgaan en met onze klanten? Wat gaan we doen om succesvol te zijn?

Volgens Treacy en Wiersema kunnen bedrijven zich van elkaar onderscheiden door duidelijke keuzes te maken. Gaat het bedrijf voor:

1.     Operational exellence

2.     Product leadership

3.     Of Customer intimacy

Het is onmogelijk om overal goed in te zijn. Van u als manager/ondernemer worden keuzes verlangt. Een beetje Operational exellence, een klein beetje Product leadership gemengd met een klein beetje Customer intimacy werkt niet. Het gaat om het maken van duidelijke strategische keuzes! Hieruit kunt u kiezen.

Operational excellence

Als u kiest voor Operational Exellence dan gaat u voor lage productiekosten door focus op operationele processen. Het gehele proces van inkoop tot aflevering is geoptimaliseerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit wil zeggen: efficiënte productie, voorraadlevel altijd op pijl, snelle bezorging, et cetera. Een bedrijf met deze strategische focus investeert veel in logistiek (supply chain management). Door lage kosten kan ervoor gekozen worden om de prijs laag te houden of een hoge marge te hanteren.

Kernwaarden: proces, efficiëntie, lage kosten, volume, optimalisatie, focus op logistiek.

Product leadership
Gaan voor Product leadership betekent dat uw product de hoogste prioriteit heeft. Dit gaat vaak gepaard met de nieuwste technologische snufjes of trends. Daarom wordt veel aandacht besteed aan innovatie, research & development. Vaak wordt het product of merk ondersteund door een hoog marketingbudget.
Kernwaarden: product, innovatie, kwaliteit, focus op marketing.

Customer intimacy
Bij customer intimacy legt u de focus op de wensen van de klant. U gaat niet voor een gestandaardiseerd productaanbod. Een goede relatie met uw klanten staat centraal. U moet namelijk precies weten wat de klant wil en daarop inspelen. Het zijn vaak lokale bedrijven die deze strategie hanteren. Denk hierbij aan de bedrijven die ik regelmatig bezoek, zoals de kapper, de dokter, de opticien, het ziekenhuis, de school van mijn zoons, de supermarkt, de horeca, de bakker.
Kernwaarden: klanten, klantcontact, flexibiliteit, productaanbod, maatwerk, focus op klanten.


Heeft u duidelijke strategische keuzes gemaakt? Weet u welke consequenties dit heeft voor uw leiderschapsstijl en het gedrag van uw medewerkers? Met andere woorden heeft u uw strategische keuzes doorgevoerd in alle haarvaten van uw bedrijf. Of gedragen uw medewerkers zich ook zoals u eigenlijk niet zou willen?
Effectief en efficiënt gedrag van uw medewerkers begint bij heldere strategische keuzes.