HOE ONDERSCHEIDEN TOPTEAMS ZICH VAN GEWONE TEAMS?

HOE ONDERSCHEIDEN TOPTEAMS ZICH VAN GEWONE TEAMS?

In onze praktijk valt het op dat mensen wel horen maar slecht naar elkaar luisteren. Laat staan vragen stellen vanuit een oprechte belangstelling naar de opvattingen van een ander. Het lijkt erop dat status en wie je bent vooral afhankelijk is van wat en vooral hoeveel je te melden hebt. Hoe meer, hoe beter, hoe belangrijker. Kijk eens wat ik weet! Zie eens hoe belangrijk ik ben. Dat is wat men (on)bewust lijkt te willen zeggen.

Geen probleem zou je denken. Maar wel als je leeft met de overtuiging dat het geheel meer is dan de som de delen. Het uitgangspunt waarop het werken in (zelfsturende) teams voornamelijk gebaseerd is. Dat teamleden samen antwoorden en oplossingen vinden voor vraagstukken waarop het individu het juiste antwoord niet weet. Antwoorden en oplossingen op complexe en onderling samenhangende vraagstukken. Dit vraagt om goede balans tussen informeren en pleiten, luisteren en praten.

Van een goede balans is volgens Rick Ross en Charlotte Roberts van de Society Organizational Learning North America, sprake als wij onze redenering op tafel leggen en vervolgens naar de mening van de ander vragen en open staan voor zijn of haar inbreng. De winst zit in het creatief-helder besef dat voortkomt uit het combineren van diverse perspectieven. Je vertelt niet alleen, maar stelt ook vragen en informeert naar de opvatting van de ander. Je wisselt informatie uit en hebt een oprechte belangstelling voor de personen om je heen. Waardevrij, zonder oordeel, zonder kritiek en zonder te beschuldigen. Luisteren met de intentie om te leren. Eenvoudig is het niet, maar wil je succesvol zijn dan is een goede balans essentieel.

Door coaching en training helpt Schuiling Consult bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden. Hierdoor neemt de kans op nieuwe en inspirerende oplossingen voor (wellicht lastige) problemen toe.

Schuiling Consult past de door Eeke Scheweer beschreven techniek van exploratief communiceren toe; een vorm van communiceren waarin eigenlijk niks vaststaat. Alles kan en ieders inbreng is belangrijk. Exploratief communiceren past in een organisatie die wil ontwikkelen, waar niet alles vast ligt, waar gesprekken tussen medewerkers onderling en tussen leidinggevenden en medewerkers meestal gaan over de manier waarop het werk beter, mooier en zinvoller georganiseerd kan worden. Het verschil met directief communiceren is dat er hier duidelijk een tweezijdig belang wordt behartigd.

In haar praktijk heeft Schuiling Consult de techniek toegepast bij een organisatie waarin de bestaande structuur de door klanten gewenste leverprestaties niet langer bevorderde. Door de perspectieven van leidinggevenden en medewerkers open en oprecht te bespreken, elkaar te bevragen en bereidheid van elkaar te leren werd de oplossing gevonden in de inrichting van klantenteams waarmee toename van werkplezier en verbeterde leverprestaties hand in hand zijn gegaan.

- Loopt jouw organisatie tegen een soortgelijke situatie aan?
- Heb je het idee dat er binnen jouw afdeling ook meer gesproken dan geluisterd wordt?
- Mis je de samenhang in je organisatie, afdeling of team?
- Zijn het altijd dezelfde personen die het woord nemen in jouw organisatie, op jouw afdeling of in jouw team?

Neem dan contact op met Schuiling Consult. Bel 06 229 74 501 of mail info@schuilngconsult.nl.