Hoe maak je van individuele toppers een succesvol team!

Hoe maak je van individuele toppers een succesvol team!

Voorafgaande aan het EK voetbal van 2012 waren de verwachtingen hooggespannen. Het werd echter een groot debacle. In 2012 speelde het Nederlands voetbalelftal een historisch slecht EK. In de poule fase werd de ploeg onder leiding van Bert van Marwijk voortijdig naar huis gestuurd.

Kort na de uitschakeling worden de prestaties van het Nederlands elftal bij de BBC geanalyseerd. Arjan Robben wordt geciteerd. Volgens hem bestaat het Nederlands elftal uit te veel ego’s. Hilariteit alom, vooral als de presentator deze opmerking net zo vanzelfsprekend blijkt te vinden als de opmerking dat Fransozen houden van kaas en wijn.
Na deze inleiding begint Patrick Vieira, oud international van Frankrijk, zijn analyse. Hij merkt op dat grote speler grote ego’s hebben, die ze op zij moeten zetten. Ze moeten eerst aan het teambelang denken. “Nederland heeft goede spelers maar ze denken vooral aan zichzelf. Het is aan de trainer om dit te managen en ze op de juiste plek te zetten”.
Je moet vooral als een echt team functioneren als het er echt om gaat. In de kwalificatie wordt er gespeeld tegen kwalitatief minder goede teams. Op het EK speel je tegen teams met even goede spelers. Dan gaat het er echt om en daar hebben ze het laten liggen. Het blijft teleurstellend zegt Vieira en prijst nogmaals de kwaliteit van de individuele topspelers van Nederland.

Wat maakt dan dat het ene team met individuele topspelers beter presteert dan andere teams met topspelers? Teams die in prestatie enorm van elkaar verschillen maar op papier vergelijkbaar effectief zijn.

In de zoektocht naar antwoorden op deze vragen, in het bijzonder naar de effectiviteit van management teams in tijden van crisis en snelle verandering door het Amerikaanse EgonZender blijkt dat teams met excellente spelers beter presteren dan andere teams die bestaan uit excellente spelers, wanneer zij in hoge mate voldoen aan een zestal competenties. Op basis hiervan kunnen teams, volgens Claudio Fernández-Aráoz in de Harvard Business Review, worden geanalyseerd en kan inzicht worden verkregen in het succes van teams. Het gaat om de volgende competenties:

1. Balans
Hoe goed begrijpt het team het belang van diversiteit van vaardigheden, kennis en ervaring en is ze bereid om deze te bundelen
2. Energie
Hoe ambitieus is het team en hoe lang kunnen ze op hoog niveau samenwerken aan een collectief doel
3. Verbondenheid
Hoe goed begrijpen de teamleden het grotere ambitieuze doel van het team en zijn hun individuele acties en die van het team hierop gericht
4. Veerkracht
Hoe hecht is en blijft het team dat, ook wanneer de interne en externe druk toeneemt en hoe effectief blijft het team onder druk
5. Efficiency
Hoe goed begrijpt het team de noodzaak van het optimaliseren van middelen en tijd en blijft het effectief gericht op het resultaat
6. Openheid
In welke mate zijn de teamwaarden in lijn met die van de organisatie en die van de buitenwereld en heeft het daar contact mee

Het moraal van het verhaal is dat de allerbeste mensen (met de juiste ervaring, kennis en vaardigheden) geen garantie vormen voor succes en dat individuele ontwikkeling alleen onvoldoende is. Je moet ze helpen met elkaar samen te werken. Volgens Fernández-Aráoz kan op basis van vijftig jaar praktijkervaring en onderzoek, geconcludeerd worden dat het succes van leiders voor 80% kan worden toegeschreven aan teameffectiviteit.

Natuurlijk is het een voordeel als je team bestaat uit top medewerkers zo zegt hij, maar voor het creëren van een echt succesvol team is balans, energie, verbondenheid, veerkracht, efficiency en openheid noodzakelijk. Als aan één van deze zes voorwaarden niet voldaan wordt leidt dit tot grote problemen. Dit illustreert hij als volgt.
Een team dat maar blijft debatteren en geen prioriteiten weet te stellen zal deadlines niet halen. Onvoldoende heterogeniteit in een team leidt tot groepsdenken. Ze zijn te snel met elkaar eens waarop de kans bestaat dat er onvoldoende sprake is van nieuwe inzichten.
Begrijp goed dat verschillende situaties om verschillende teampatronen vraagt. “Turnaround teams” bijvoorbeeld moeten krachtig zijn en efficiënt. En teams die in (langdurige) ontwikkeltrajecten zitten moeten uitgebalanceerd zijn en een sterke band met elkaar hebben.

Als leider moet je er voor zorgen dat het team klaar is voor zijn specifieke opdracht.
Vraag jij je wel eens af of je voldoende diversiteit en kracht hebt in jouw team? Of iedereen in jouw team zich verbonden voelt met het grotere doel? Of iedereen in jouw team voldoende is voorbereid op het aangaan van moeilijke tijden? Of iedereen voldoende ambitieus is in jouw team? Of jouw teams de beschikking heeft over voldoende interne en externe netwerken? Of jouw team optimaal kan beschikken over tijd en middelen?

Schuiling Consult helpt leiders bij het analyseren van de kracht en de zwakte van bestaande teams en de doorontwikkeling naar excellente teams. Dit doen wij aan de hand van interviews gebaseerd op de zes team competenties en checken deze met objectieve referenties.

Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact op met Schuiling Consult. Bel: 06 22 97 45 01 of mail: jannes@schuilingconsult.nl