Flow

Flow

Tsjakka…! Gelukkig is mijn vakantie weer voorbij. Ook lekker om weer aan het werk te gaan. Dit gevoel gun je iedereen, maar in de praktijk is het meer uitzondering dan regel. Er zijn maar weinig mensen die echt uitzien naar het einde van hun welverdiende vakantie. Niet zelden gaat het gepaard met de nodige opstartproblemen en tegenzin. Lang leve de vakantie: op naar de volgende!

 

Misschien herkenbaar en niet helemaal vreemd. Maar stelt u zich eens voor dat uw medewerkers zich elke dag naar het werk slepen. En de hele dag in de startblokken staan om naar huis te gaan. Wat zegt dit over hun motivatie, betrokkenheid, klanttevredenheid? En uiteindelijk over het financieel resultaat van uw bedrijf?

 

Medewerkers zijn op hun best als ze tijdens hun werk het positieve geluksgevoel behouden dat zij ook tijdens hun vakantie ervaren. Dit gevoel wordt ook wel ‘flow’ genoemd. Flow is een mentale toestand, waarin je helemaal opgaat in datgene waarmee je bezig bent. Je weet even niet waar je bent, vergeet alles om je heen en hebt geen besef van tijd. Het brengt een gevoel van geluk, voldoening en ontspanning met zich mee. Angst, zorgen, frustraties, twijfels en andere gedachten verdwijnen naar de achtergrond. Als medewerkers in hun werk deze ‘flow’ ervaren, zijn ze gelukkiger en zijn ze op hun best. Vergelijk het met een topsporter die in vorm is. Handelingen worden verricht zonder erbij na te denken en zonder dat het moeite kost. Alles lijkt vanzelf te gaan. Prestaties worden geleverd op het hoogste niveau.

 

Voor het leveren van een topprestatie is het evenwicht tussen vraag en aanbod essentieel. Hiervan is sprake wanneer uw medewerkers volledig zijn toegerust (kennis, kunde en vaardigheden) voor hun functie (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden). Flow is de meeste ideale toestand. Als dit niet het geval is of het evenwicht wordt verstoord, kan dit ernstige gevolgen hebben. Van een verstoord evenwicht is volgens de Amerikaanse Prof. Dr. Mihaly Csikszentmihalyi sprake als de functie van de medewerker te zwaar is of juist te licht.

Een te zware functie kan leiden tot angst en piekeren, waardoor de medewerker blokkeert. Problemen worden groter en oplossingen worden niet meer gevonden. Medewerkers stellen uit en komen niet of nauwelijks meer tot actie. Bij een medewerker die een functie vervult die te eenvoudig is en onvoldoende uitdaagt, treedt verveling en desinteresse op. Beide verstoringen van het evenwicht kunnen in het meest ernstige geval leiden tot burn-out of bore-out. Burn-out ontstaat wanneer een medewerker (langdurig) een functie bekleedt boven zijn niveau: hij moet steeds op z’n tenen lopen en kan zijn baan niet aan. Tegenover burn-out staat bore-out: een fenomeen dat vaak wordt onderschat, maar waarvan de gevolgen even ernstig kunnen zijn. Hiervan is sprake wanneer de medewerker overgekwalificeerd is en de functie te eenvoudig is. De medewerker raakt verveelt en gaat onderpresteren.  

 

Een goede balans tussen enerzijds de capaciteit van uw medewerkers en anderzijds de functie levert een directe bijdrage aan de betrokkenheid van uw medewerkers, klanttevredenheid en daarmee het financieel resultaat van uw organisatie. Bovendien drukt het de verzuimkosten. Het mes snijdt aan twee kanten. Bevinden u en uw medewerkers zich in de juiste flow?

Jannes Schuiling