DIENSTBAAR LEIDERSCHAP

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP

Veel managers die bij Schuiling Consult een coachingstraject volgen, kampen met stress. Stress wordt veroorzaakt door werkdruk en omdat managers een rol spelen die ver van het eigen ik af staan. Managers krijgen van hogerhand taken opgelegd waarvan ze niet goed weten hoe die uit te voeren. Om onzekerheid te verhullen en kritische vragen vanuit het team te voorkomen, meten ze daarom een dwingende houding aan. ‘We doen het zo omdat ik dat zeg!’.

HERKENNING

Hoe herkennen we deze onzekere managers? Wat we zien is dat ze:

- gemaakte fouten, verbergen
- doen alsof ze alles weten
- zich in excuses uitputten
- perfectie van de ander verwachten
- eigen progressie uitstellen
- het eigen imago als het hoogste goed beschouwen
- zichzelf en de functie die ze bekleden beschermen
- acteren…, in alles
- zich successen toe-eigenen waar ze part noch deel aan hebben bijgedragen
- goed voor zichzelf zorgen

ONZEKERHEID & STRESS

Onzekerheid veroorzaakt stress. Kwetsbaarheid wordt overschreeuwd. De conclusie: ‘Hoe je écht over jezelf denkt, is de allergrootste factor van stress en productiviteit. Stress wordt dan ook niet veroorzaakt door zaken van buitenaf, stress zit in je.’ is dan ook gerechtvaardigd.

Wat is stress? De Wikipedia geeft als definitie:

‘Stress’. Een vorm van spanning die in het lichaam van mensen, dieren of planten optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties. De fysiologische reacties leiden tot drie fasen: de kortdurende alarmfase, de weerstandfase en de uitputtingsfase. Houdt de stress te lang aan dan lukt het de manager niet meer om zich op te laden. Het gevolg: *hij wordt nog onzekerder -> acteert nog harder -> wordt nog banger te worden doorzien -> de manager zakt steeds dieper weg. 

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP

Schuiling Consult help deze managers door ze bekend te maken met meerdere leiderschapsstijlen. Stijlen die vaak dichter bij het eigen ik liggen. Een van die stijlen is het ‘Dienstbaar leiderschap’.

Dienstbaar leiderschap is problemen, moeilijkheden en uitdagingen benaderen vanuit een coachende, helpende rol. Niet beschuldigen, niet verdedigen. Niet wijzen, weglopen of excuseren maar constructief en oplossingsgericht. Dienstbare leiders weten dat hun rol op gelijkheid is gebaseerd. Zij zijn servicegericht en niet angstig of onzeker.

Dienstbare leiders vragen: “Wat ging er mis? Hoe ontstond de fout?”. Wie het deed, doet niet ter zake. Lering trekken om de fout in het vervolg uit te sluiten, is wat de dienstbare leider wil.  Ga uit van eigen kunnen. Reageer vanuit je ratio en niet vanuit emotie. Laat je niet in een rol drukken die niet je eigen is. De functie die je bekleedt, is een verantwoordelijke. Wees dan ook verantwoordelijk. Denk aan het gezegde: "Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet". Onzeker leidinggeven zorgt immers voor onzekere teamleden en voor uitval. Wees zorgzaam en het leidinggeven wordt niet meer door stress verstoord. Dat is wat managers na afloop van het traject bij Schuiling Consult ervaren. in het vervolg benaderen zij situaties door tegen zichzelf te zeggen: ‘Hoe kan ik je helpen?’

Schuiling Consult

*Gemakshalve wordt er hier uitgegegaan van de mannelijke manager. Waar hij/ hem staat, kan ook zij/ haar worden gelezen.